Tietosuojaseloste

 

 1. Rekisterin ylläpitäjä

Pesu Oy
Linnanherrankuja 9
00950 HELSINKI
0201 280 700
asiakaspalvelu@pesuoy.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Hanna Aaltonen
Linnanherrankuja 9
00950 Helsinki
050 435 2258
hanna.aaltonen@pesuoy.fi

Yrityksen toiminta ei edellytä tietosuojavastaavaa.

 

 1. Rekisteröidyt

Asiakkaat (Asiakasrekisteri) ja potentiaaliset asiakkaat (Markkinointirekisteri).

 

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • henkilötietoja käsitellään asiakasrekisterissä rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • henkilötietoja käsitellään markkinointirekisterissä suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme ja tuotteistamme kertominen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi

 

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan itsensä tai asiakasyrityksen antamat tai henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

 • tunnistamistiedot, kuten nimi, y-tunnus tai henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi laskutussopimusta tehtäessä
 • yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
 • sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
 • käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset, joilla vieraillaan sekä toimintojen ajankohta

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista palveluista / tuotteista ja niiden hintatiedot sekä toimitustiedot, kuten toimitustapa ja toimitusosoite

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Pesu Oy, puh. 09 343 4800 tai sähköposti asiakaspalvelu@pesuoy.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä pesulan fyysisessä asiakaspalvelupisteessä tai verkon noutopalvelun tilauksen yhteydessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen, kuten yhteydenottolomake tai noutopalvelulomake ja sähköpostin kautta
 • asiakastietoja voidaan tarkistaa julkisista lähteistä kuten YTJ tai PRH tai luottotietorekistereistä tai vastaavista

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta myynti-, tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin Pesu Oy:n ulkopuolelle.

 

 1. Käsittelyn kesto:
 • henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä erikseen.

 

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakas- ja markkinointirekisteriä käsittelevät Pesu Oy:n työntekijät.

Rekisteritietoihin on tarvittaessa ja valvotusti pääsy ulkoistetuilla tietojärjestelmätoimittajilla, IT-tuella sekä tilitoimistolla.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet

Kun vierailet verkkosivuillamme, sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä, eli pieniä tekstitiedostoja.

Pesu Oy:n verkkosivut tallentavat päätelaitteellesi kahdenlaisia evästeitä: teknisiä evästeitä sekä ns. kolmannen osapuolen evästeitä. Tekniset evästeet mahdollistavat verkkosivustomme toimivuuden, ja niiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle parempaa palvelua. Evästeiden avulla verkkosivu esimerkiksi muistaa, millä kielellä haluat sivustoamme käyttää. Evästeet mahdollistavat myös sähköisen asioinnin asiointiin esimerkiksi tietosuojavastaavia ja tietoturvaloukkauksia koskevien ilmoitusten tekemiseksi.

Kolmannen osapuolen evästeet tarkoittavat verkkosivuihimme liitettyjen ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluihin liittyviä evästeitä. Pesu Oy:n sivustolla olevat kolmannen osapuolen evästeet liittyvät mm. sosiaalisen median upotusikkunoiden toimintaan.

Analytiikka

Keräämme anonyymiä tilastotietoa Google Analytics-palvelun avulla. Saamme tietoa mm.

 • kävijämääristä
 • suosituimmista sivuista
 • selaimen käytöstä.